изчисляване на заплати

Програма Заплати и персонал - Изчисляване на заплатиРаботодателят дължи обезщетение за придобито право на.

– Ако служителят е работил в една администрация през последните 10 г., той има право на обезщетение в размер на 6 месечни основни заплати, а когато стажът му е по-малко от 10 г. – на две, ако това е.

ной пик Справка за постъпили данни от издадени/ анулирани болнични листове в ЕРБЛРО по ЕГН/ ЛНЧ/ СЛНЧ и ПИК This website uses a piece of technology called "cookies". By continuing to use this website you are giving consent to their use.More. С ПИК-а може да направите справка за внесени осигуровки, на каква сума, от коя фирма и

→ Изчисляване на заплати; 6. Извеждане на основни справки – меню Справки → Разчетно-платежна ведомост и т.н. Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е в процес на непрекъснато развитие, добавяне на.

стая 309 14 театър народен Младежки театър „Николай Бинев” е държавен репертоарен театър, който представя на своите сцени не само класически и съвременни български и чуждоезични пиеси, но и спектакли, насочени към детска и младежка аудитория. Макар дом на „Народен враг“ да е Плевенският драматичен театър, репетициите са били в София по време на протестите, което още повече
театър народен Младежки театър „Николай Бинев” е държавен репертоарен театър, който представя на своите сцени не само класически и съвременни български и чуждоезични пиеси, но и спектакли, насочени към детска и младежка аудитория. Макар дом на „Народен враг“ да е Плевенският драматичен театър, репетициите са били в София по време на протестите, което още повече е помогнало

О безщетението от шест заплати се изплаща при прекратяване на трудовия договор и при условие че сте придобила право на пенсия, както и че сте работила 10 години при същия работодател. В.

При сумирано изчисляване на работното време за по-дълъг период от един месец е необходимо картоните на служителите да бъдат попълнени по следния начин:

* Автоматично изчисляване на заплати * Автоматично изчисляване на осигуровки: ДОО / ТЗПБ / ЗО / ДЗПО УПФ / ДЗПО ППФ / ГВРС / УчПФ / ДОД * Следене на добавки за стаж * Корекция на заплати след начисляване * Следене на.

2/23/2017  · Програма Заплати и персонал – Изчисляване на заплати.

MS Excel 2010 Урок за създаване на прости формули.

Счетоводен софтуер за изчисляване на заплати Програмен продукт за Работна заплата. Naifin заплати автоматизира работата по обработка и изплащането на работната заплата и свързаните с.

голям железен чук Glasat Гласът на България – актуална дневна и седмична програма на излъчванията по всички телевизии. Кога дават Гласът на България по bTV Action и други телевизии. . Glasat na Balgaria "Гласът на разказвача" включва къси разкази и есета за бележити китайски личности – единствената императрица в историята на Китай, видни държавници, известни актриси и хора
Free Bg Tv клуб уинкс сезон 3 епизод 24 Винкс 5 сезон, эпизод 1,2,3,4 скачать, Русская озвучка Винкс 5 сезон 22 и 23 эпизод с русской озвучкой смотреть онлайн Винкс Клуб 5 сезон 1 серия с русской озвучкой, смотреть, скачать Винкс Клуб. Маша и медведь 1,2,3 сезон для малышей – Роналдо се размаза от кеф с яка мацка

Excel – изчисляване на заплата.

Задайте подходящ тип на колони Е(месецът да се изписва с думи), F(тип валута в лева) Вмъкнете колона преди първата и там въведете пореден номер на служител(серия)

епоксидна смола за дърво Епоксидна боя може да бъде нанесена върху мозайка обаче трябва да сте наясно със следните фактори: Изисква се шлайфане на повърхността, така че цялата повърхност да бъде "надраскана" , за. 6/14/2019  · Прозрачната епоксидна смола за леене е много популярна за артистични изпълнения като заливане на предмети, сувенири, мебели и др. Смолата е кристално прозрачна. Може

Намиране на най-изгоден 36-месечен период при пенсиониране – Да отбележим, че ако при прилагане на програмата coeffnew.exe към файла primer.txt изберем варианта да не се използват средните годишни заплати от таблицата на.

Изчисление на пълна себестойност и калкулиране на непреките разходи. Служи за изчисляване на пълна себестойност на готовата продукция и генериране на счетоводни операции за разпределение на косвените разходи.